01
Uvod

02
Pogledaj unutra

03
MyTESY

04
Karakteristike

05
Conveco Video

06
Energetska efikasnost

Električni panelni konvektori Conveco Cloud

• Upravljanje preko interneta u svako doba, sa bilo koje tačke Sveta

• tesyCloud mobilna aplikacija

• Energetski efikasne uredjaje

TESY Cloud

TESY Cloud je inovativna tehnologija koja omogućava upravljanje vašim uredjajem sa bilo koje tačke na svetu. Tehnologija je inkorporirana u uredjaju sa ugradjenim Wi-Fi modulom, povezanim sa vašom kućnom bežičnom internet vezom.
tesyCloud je mobilna aplikacija dostupna za bilo koji uredjaj, internet pretraživač ili pametni telefon/tablet za Android ili iOS operativni sistem.

    

Nedeljni programator i adaptivni start

Nedeljni programator 24h/7d

Omogućava konvektoru da podesi temperaturu na svakih pola sata, 24 sata / 7 dana u nedelji.

Adaptivni start
Koristi minimalnu potrošnju energije da obezbedi optimalni toplotni komfor zagrevane površine. Nakon 96 sati auto-učenja, konvektor može odrediti kada da se upali da bi korisniku obezbedio optimalnu temperaturu u željeno vreme.

Kalkulator potrošnje energije

Koristeći ugradjeni kalukulator za utrošenu energiju možete pratiti utrošak struje za odredjeni period.

Kalibriranje termostata

Ova funkcija je tipična za uredjaje najviše klase i omogućuje odličan toplotni komfor i uštedu energije. Kada je montiran na hladniji zid ili ispod prozora, temperatura prikazana na displeju može biti drugačija od merene temperature u ostalim delovima prostorije. Ako je razlika ±4°C, korisnik može podesiti prikazanu temperaturu u meniju konvektora.

Otvoreni prozor

Funkcija koja poboljšava energetsku efikasnost uredjaja za grejanje i automatski gasi toplotnu energiju, u slučaju da detektuje otvoren prozor ili pad temperature u prostoriji za odredjeni vremenski period. Kada se temperatura u sobi poveća, konvektor se sam pali.

Zaključavanje / zaštita dece

Tastatura može biti zaključana za "zaštitu dece". Onemogućava promene podešavanja konvektora.

play
Energetska efikasnost električnog konvektora Conveco Cloud

Od 1. Januara 2018. EU Komisija je uspostavila minimalne zahteve za sledeće CE nalepnice za uredjaje koji koriste struju. Svaki tip konvektora za fiksnu instalaciju mora zadovoljiti minimalne zahteve za sezonsku energetsku efikasnost od Ns=38%. Conveco Cloud električni panelni konvektor ima najvišu moguću 40% sezonsku energetsku efikasnost. Ovo je postignuto zahvaljujući ugradjenim ERP funkcijama: Elektronski termostat sa nedeljnim programiranjem, Otvoren prozor i Internet upravljanje.Vidite sve proizvode
© Copyright 2010 - TESY