Od danas TESY je zvanična članica EHPA-e (Evropska asocijacija za termalne pumpe) i kao ovakav primiće učešće u radne grupe za pripremanje politika, standarda i regulacija u vezi s razvojem i pravilnim uvođenjem tehnologije termalnih pumpa.

 EHPA ima za cilj da obezbedi tehnički i ekonomski prilog evropskim, nacionalnim i lokalnim organima vlasti u vezi s pitanjima zakonodavstva, regulativa i energetske efikasnosti.

 TESY je jedina bugarska kompanija članica EHPA-e.

 Više o organizaciji i njenim članovima vidite OVDE