Centar za istraživanja i obuku bitan je korak u razvoju kompanije TESY. To je jedan inovativan projekt, koji se realizuje početkom 2017. godine. Centar se sastoji od nove moderne  laboratorije, sale za obuku I prezentacije pred zaposlenima I partnerima kompanije. Istraživanja, tehničke analize I sertifikacioni testovi električnih bojlera velikog volumena, protočnih bojlera I kućnih uređaja za grejanje, crpaće inspiraciju I energiju za generisanje ideja o narednimkoracima u inovativnom razvoju kompanije i stvaranju poverenja i dugoročnih odnosa partnerstva. U tom cilju u Centru za istraživanje I obuku postoji okruženje u kome se otvoreno dele vrednosti I tehnička dostignuća, koja će služiti kao polazna tačka za projekte buduće realizacije, gde će mašta raditi bez granica.

Svaka voljna osoba ima priliku da deli, kreira, uči, demonstrira projekte, da mašta. Obezbeđena su nova radna amesta, Ceo koncept projekta je „otvoren” za partnerstva, razmenu u diskusije, uključujući I concept dizajna enterijera, koji je u stilu otvorene kutije, u koju svako može da pogleda I da se upozna s radom kompanije TESY.