Fabrika za proizvodnju bojlera visokog obima i buffer posuđe(kapacitet 50 000 komada/godišnje; proizvodi obimom od 200 do 2000 L)