Fabrika za proizvodnju naftnih radiatora - Proizvodnja naftnih radiatora. (kapacitet 300,000 komada)