Fabrika za proizvodnju panel konvektora -(kapacitet više od 200,000 komada; u procesu proširivanja kapaciteta)