Jedinstven BiLight ključ vizualizuje promenu u načinu rada promenom boje indikatora.
Režim zagrevanje – plavi cvet
Spreman za upotrebu – crveni cvet  

Jedinstven BiLight ključ vizualizuje promenu u načinu rada promenom boje indikatora.
Režim zagrevanje – plavi cvet
Spreman za upotrebu – crveni cvet  

Uporedite

izbrišr sve