Svi električni bojleri TESY poseduju higijenski serifikat za čistu vodu za piće u skladu s evropskom direktivom 98/83 EU. Sertifikat jamči da kompanija koristi materijale koje ne menjaju fizička, hemijska i biološka svojstva vode.

Uporedite

izbrišr sve