Од 1. јануара 2018. године ступила је на снагу Уредба 2015/1188 о минималним захтевима за Енергетску Ефикасност уређаја за грејање.

Сваки конвектор, са могућношћу зидне монтаже, мора постићи минимум 38% Сезонске Енергетске Ефикасности.

Електрични конвектор Conveco Cloud има највиши проценат сезонске енергетске ефикасности, односно 40%. Ово је условљено  Електронским термостатом са Недељним програматором времена и уграђеним ERP повезаним функцијама: Отворени прозор, Адаптивни почетак и Управљање преко Интернета.

Uporedite

izbrišr sve