Степен заштите IP24 –број "2", показује степен заштите продирања страних чврстих предмета пречника већег од 12,5, број "4" означава ниво заштите од прскања воде. Грејна тела са степеном заштите IP24 су погоднa за грејање купатила и других влажних просторија у складу са упутствима за коришћење.

Uporedite

izbrišr sve