PRODAJE U VIŠE OD
65
Zemlje
1050
Zaposleni
4
Fabrike
1200000
TESY je u stanju da proizvode 1.2miliona električkih
bojlera godišnje.
3

Patentirana rešenja

3

Jedan od najvećih proizvođača električnih bojlera i uređaja za grejanje u Evropi

4

kategorije proizvoda

Prihodi od prodaje su u iznosu odEUR '000 i rastu i dalje

TESY širom sveta

Legenda

Prodaje