Energetska efikasnost električnih bojlera (ErP)

Smatrano od 26. septembra 2015. godine bojleri TESY opremaju se etiketama za energetsku efikasnost saglasno novoj ErP (Energy related Products) regulativi Evropske unije. Etiketa o energetskoj efikasnosti različitih uređaja za domaćinstvo omogućuje da korisnik donese informisanu odluku o kupovini. One sadrže podatke o godišnjoj potrošnji električne energije, o vrsti uređaja i o ostalim njegovim karakteristikama.

Energetska etiketa

Energetska etiketa ima isti oblik za sve države-članice EU i jezički je neutralna. Informacija se prenosi piktogramima koji zamenjuju tekst na različitim jezicima Unije. Crna strelica ukazuje klasu energetske efikasnosti određenog uređaja saglasno Evropskoj regulativi. Obojene strelice sa slovnim oznakama odraz su različitih klasa energetske efikasnosti. Tamno zelena boja označuje klasu sa najvišom energetskom efikasnošću, a crna – sa najnižom.

Pomoću energetske etikete korisnik može da izabere uređaj sa najvišom energetskom efikasnošću i na taj način da uštedi novac od računa za struju i vodu, kao i da doprinese zaštiti životne sredine smanjenjem emisija ugljen dioksida i iskorišćavanjem manje resursa, kao što su električna struja i voda.

Parametri objavljeni samo za električne bojlere

GODIŠNJA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE u kWh - AEC (Annual electricity consumption) iskazana u kWh/annum (parametar energetske etikete)


To je potrošnja električne energije na godišnjem nivou izmerena u laboratorijskim uslovima. Parametar je uporediv za sve električne bojlere koji se prodaju na teritoriji Evropske unije i može da Vam posluži za izračunavanje približne razlike u troškovima električne energije na godišnjem nivou koje biste platili koristeći različite marke električnih bojlera. Godišnja potrošnja električne energije AEC uporediva je kod identičnih profila istakanja (M, L, XL itd.).

OD PROIZVOĐAČA PODEŠENA TEMPERATURA EKONOMIČNOG I KOMFORNOG RADNOG REŽIMA - Tout of box (parametar opisa proizvoda)


Za neke modele električnih bojlera najefikasniji energetski režim rada koji obezbeđuje dovoljno tople vode postiže se kod podešavanja temperature niže od maksimalne moguće. Takav režim može da se postigne na temperaturi od 65˚С ili čak 60˚С. Ova temperatura kod koje se postiže najveća klasa energetske efikasnosti označava se sa Tout of box.

MAKSIMALNA TEMPERATURA NA KOJOJ MOŽE DA BUDE PODEŠEN TERMOSTAT ELEKTRIČNOG BOJLERA - Tmax (parametar opisa proizvoda)


Pored Tout of box, proizvođač je dužan da deklariše i maksimalnu temperaturu na kojoj može da se podesi termostat (Tmax), koja je ponekad različita od Tout of box.

KOLIČINA TOPLE (MEŠANE) VODE NA 40˚С - V40 [L] (parametar opisa proizvoda)


S obzirom da je moguće da dva električna bojlera iste zapremine različitih proizvođača obezbeđuju bitno različite količine tople (mešane) vode za sanitarne potrebe, evropski regulator obavezuje proizvođače da objavljuju parametar koji se meri u istim laboratorijskim uslovima prema tačno određenoj metodici. V40 meri se u litrima (L) i pokazuje količinu tople (mešane) vode sa temperaturom 40˚С koja može da se istoči iz isključenog električnog bojlera pošto je voda u uređaju zagrejana do deklarisane Tout of box Za bojlere zapremine do 36 litara ovaj pokazatelj se ne navodi. V40 je uporediv pokazatelj, ako je deklarisan kod istog Tout of box.

Šta utiče na količinu tople vode koju električni bojler obezbeđuje?

Neto zapremina rezervoara vode je svakako značajna za količinu STV (sanitarne tople vode), ali u praksi ona nije jedini faktor. Pored zapremine uređaja, količina tople vode umnogome zavisi od toga koliko će se brzo kod korišćenja ulazna hladna voda mešati sa vrućom vodom raspoloživom u bojleru. Ovaj proces najuspešnije kontroliše ugrađeni mlaznik sa PISTON efektom. Njegova je funkcija da propušta hladnu vodu sprečavajući njeno brzo mešanje sa toplom. Električni bojleri sa inovativnim PISTON efektom obezbeđuju više tople vode i komfora. Drugi bitan faktor koji utiče na količinu tople vode je temperatura na kojoj bojler radi. Bojleri obezbeđuju maksimalnu količinu STV kada je njihov termostat podešen na maksimalnu temperaturu.

Parametri objavljeni jedino za bojlere sa indirektnim zagrevanjem

STATIČKI GUBICI TOPLOTE OD IZOLACIJE ZA 24 ČASA - S [W]
(parametar energetske nalepnice)
Za bojlere sa indirektnim zagrevanjem objavljuje se parametar koji pokazuje gubitke energije preko izolacije uređaja u toku 24 časa u tačno definisanim laboratorijskim uslovima.
FAKTIČKA ZAPREMINA REZERVOARA VODE [L]
(parametar energetske etikete)
Proizvođač je dužan da objavi kakva je tačna zapremina vode u bojleru.