ModEco Cloud
Innovations
ECO SMART REŽIM RADA
INSUTECH
PISTON Effecat
PLAZMA ZAVARIVANJE
PREKINUT TERMOMOST
myTESY app
Technologies
LCD ELEKTRONSKI DISPLEJ
HIGIJENSKI SERTIFIKAT
TOUCH KONTROLNI PANEL
KERAMIČKI GREJNI ELEMENAT
KAPILARNI TERMOSTAT

ModEco Cloud

Među najnovijim elaboratima TESY su električni bojleri ModЕco Cloud – deo porodice uređaja TESY Cloud sa upravljanjem preko Interneta.

 

Vidite sve proizvode

ModEco Electronic

Vrhunski električni bojler iz elegantne ModEco serije sa pametnim tehnologijama za uštedu energije

 

Vidite sve proizvode

ModEco Electronic
Innovations
ECO SMART REŽIM RADA
INSUTECH
PISTON Effecat
PLAZMA ZAVARIVANJE
PREKINUT TERMOMOST
Technologies
LCD ELEKTRONSKI DISPLEJ
Crystal Tech
HIGIJENSKI SERTIFIKAT
TOUCH KONTROLNI PANEL
ModEco Ceramic
Innovations
BILIGHT FUNKCIJA
INSUTECH
PISTON Effecat
PLAZMA ZAVARIVANJE
PREKINUT TERMOMOST
Technologies
Crystal Tech
HIGIJENSKI SERTIFIKAT
KERAMIČKI GREJNI ELEMENAT
KAPILARNI TERMOSTAT

ModEco Ceramic

Električni bojleri lepeze ModЕco Ceramic prilagođeni su za rad u područjima sa tvrdom i agresivnom vodom.

 

Vidite sve proizvode

ModEco

Vertikalni bojleri serije ModEco poslednja su generacija uređaja koji usklađuju sve tehnološke i proizvodne novitete koje je TESY razradio u pogledu energetske efikasnosti, neproblematičnog i dugog radnog veka uređaja.

 

Vidite sve proizvode

ModEco
Innovations
BILIGHT FUNKCIJA
INSUTECH
PISTON Effecat
PLAZMA ZAVARIVANJE
PREKINUT TERMOMOST
Technologies
Crystal Tech
HIGIJENSKI SERTIFIKAT
KAPILARNI TERMOSTAT
ModEco sa serpentinom
Innovations
TURBOLATOR
BILIGHT FUNKCIJA
INSUTECH
PISTON Effecat
PLAZMA ZAVARIVANJE
PREKINUT TERMOMOST
Technologies
Crystal Tech
HIGIJENSKI SERTIFIKAT
KAPILARNI TERMOSTAT

ModEco sa serpentinom

ELektrični bojleri serije ModEco sa ugrađenim izmenjivačem toplote /serpentinom/ su visoko efikasno rešenje za korišćenje alternativnih izvora toplotne energije poput solarnih kolektora, gasnih kotlova i kotlova na čvrsto gorivo.

 

Vidite sve proizvode

ModEco sa dve serpentine

Električni bojleri serije ModEco sa ugrađena dva izmenjivača toplote /serpentine/ su visoko efikasno rešenje za korišćenje alternativnih izvora toplotne energije poput solarnih kolektora, gasnih kotlova i kotlova na čvrsto gorivo.

 

Vidite sve proizvode

ModEco sa dve serpentine
Innovations
ECO SMART REŽIM RADA
TURBOLATOR
PISTON Effecat
PLAZMA ZAVARIVANJE
PREKINUT TERMOMOST
Technologies
HIGIJENSKI SERTIFIKAT
KAPILARNI TERMOSTAT