ModEco Cloud

ModEco Cloud

Među najnovijim elaboratima TESY su električni bojleri ModЕco Cloud – deo porodice uređaja TESY Cloud sa upravljanjem preko Interneta.

 

Vidite sve proizvode

ModEco Ceramic

Električni bojleri lepeze ModЕco Ceramic prilagođeni su za rad u područjima sa tvrdom i agresivnom vodom.

 

Vidite sve proizvode

ModEco Ceramic
ModEco

ModEco

Vertikalni bojleri serije ModEco poslednja su generacija uređaja koji usklađuju sve tehnološke i proizvodne novitete koje je TESY razradio u pogledu energetske efikasnosti, neproblematičnog i dugog radnog veka uređaja.

 

Vidite sve proizvode

ModEco sa serpentinom

ELektrični bojleri serije ModEco sa ugrađenim izmenjivačem toplote /serpentinom/ su visoko efikasno rešenje za korišćenje alternativnih izvora toplotne energije poput solarnih kolektora, gasnih kotlova i kotlova na čvrsto gorivo.

 

Vidite sve proizvode

ModEco sa serpentinom
ModEco sa dve serpentine

ModEco sa dve serpentine

Električni bojleri serije ModEco sa ugrađena dva izmenjivača toplote /serpentine/ su visoko efikasno rešenje za korišćenje alternativnih izvora toplotne energije poput solarnih kolektora, gasnih kotlova i kotlova na čvrsto gorivo.

 

Vidite sve proizvode