Direktiva 2009/125/ЕО Evropskog parlamenta stvara okvire za određivanje zahteva Zajednice o ekodizajnu proizvoda, koji su povrzani  s potrošnjom energije. Ona doprinosi za održivi razvoj povećavanjem energetske efikasnosti I nivoa zaštite životne sredine a da istovremeno poboljšava sigurnost snabdevanja energijom. Direktiva određuje minimalne zahteve za energetsku efikasnost. Cilj je da se smanji potrošnja energije u okvirima Unije, odnosno emisije uglen-dioksida. Kao rezultat na tržištu bi trebalo da nestanu uređaji za grejanje koji su sa niskom efektivnošću. A da se istovremeno podstica proizvodnja ovakvih s poboljšanom efikasnošću.

 Od 01.01.2018 .g. stupa na snagu Reglament 2015/1188, koji određuje o minimalnim zahtevima za energetsku efikasnost uređaja za grejanje kao i  o specifičkim zahtevima za informacijama o proizvodima, koje prate izvore grejanja nuđene za prodaju na teritoriji Evropske Unije.

Sezonska energetska efikasnost u grejanju “ (ηs) označava odnos među opterećenjem grejanja, pokrivenog lokalnim izvorom toplote i godišnjom potrošnjom energije, neophodan da bi se pokrio taj teret, izraženo u procentima. Ovo je indikator koji uzima u obzir dve osovne grupe faktora:

  • Regulatori temperaturne udobnosti na zatvorenom, čiji su vrednosti međusobno isključive,  uključujući vrstu termoregulatora i prisustvo dnevnog ili nedeljnog tajmera;
  • Regulatori temperaturne udobnosti na zatvorenom, čije se vrednosti mogu sumirati. To su dodatne funkcije koje doprinose za efikasnije funkcionisanje uređaja, kao otvoren prozor, adaptivan start, ljudsko prisustvo, daljinska kontrola.

U zavisnosti od načina montaže i upotrebe uređaja za grejanje se uvode kategorije stacionarni (fiksni) uređaji i prenosivi uređaji. Da bise koristio kao stalno fiksan, jedan uređaj mora postići minimalnu sezonsku energetsku efikasnost u grejanju od 38%. Za mobilne uređaje ovaj pokazatelj je 36%.

Drug konkretan zahtev reglamenta je  pružanje krajnim potrošačima određene tehničke informacije i informacije o proizvodu, u vezi s toplotnom snagom uređaja i načinom podešavanja temperature. Ova informacija se mora sadržati u uputima o korišćenju kao i na dodatnim web stranicama proizvođača.

Funkcije koje doprinose za povećanje sezonske energetske efikasnosti su:

  • Otvoren prozor/vrata

Automatsko smanjenje toplotne snage u pronalaženju otvorenog prozora ili kod naglog opada temperature u određenom vremenskom dometu

  • Adaptivan start

Pokretanje optimalnog početka zagrevanja kako biste postigli podešenu temperaturu u željeno vreme

  • Daljinsko upravljanje

Mogućnost kontrole uređajem za grejanje s mesta izvan zgrade u kojoj se nalazi

 

Svi uređaji za grejanje kojih  TESY predlaže na teritoriji EU od 01.01.2018.g. odgovaraju na zahteve Direktive  2009/125/ЕО za energetsku efikasnost i informacije o proizvodu.