Bojleri velike litraže za vruću sanitarnu vodu bez izmenjivača toplote energetska klasa А

Bojleri velike litraže za vruću sanitarnu vodu bez izmenjivača toplote energetska klasa А

Raspon uključuje modele sa volumenom od 200 i 300 litara. Prikladno za snadbevanje toplom vodom  za domaćinstvo sa jednom ili više porodica.

 

Vidite sve proizvode

Bojleri velike litraže za vruću sanitarnu vodu sa izmenjivačem toplote energetska klasa А

Raspon uključuje modele sa volumenom od 200 i 300 litara. Prikladno za snadbevanje domaćinstva toplom vodom sa jednom ili više porodica. Ovi modeli omogućuju priključak na dodatni izvor toplote (solarni sistem, plinski kotao i kotao na čvrsto gorivo).

 

Vidite sve proizvode

 	Bojleri velike litraže za vruću sanitarnu vodu sa izmenjivačem toplote energetska klasa А
Bojleri velike litraže za vruću sanitarnu vodu sa dva izmenjivača toplote energetska klasa А

Bojleri velike litraže za vruću sanitarnu vodu sa dva izmenjivača toplote energetska klasa А

Raspon uključuje modele sa volumenom od 200 i 300 litara. Prikladno za snadbevanje toplom vodom za domaćinstvo sa jednom ili više porodica. Ovi modeli pružaju mogućnost za povezivanje sa dva dodatna izvora toplote (solarnim sistemom ili gasni kotao i kotao na čvrsto gorivo).

 

Vidite sve proizvode