• Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
  • Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
  • Izuzetno efikasna PU izolacija za modele do 500 L
Zapremina 902 L
Neto težina 140 kg
Izolacija (čvrsti PU) 100 mm
Toplotni gubici ΔT 45K 136 W
Energetska klasa C
Maksimalna
radna temperatura
95 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara 3 bar
Prečnik 990 mm