•  Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
  • Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
  • Izuzetno efikasna PU izolacija
  • Izuzetno efikasna izmenjiva PU izolacija za modele iznad 500 l
Zapremina 497 L
Neto težina 121 kg
Izolacija (čvrsti PU) 50 mm
Toplotni gubici ΔT 45K 95 W
Energetska klasa C
Maksimalna
radna temperatura
95 °C
Nazivni pritisak vodenog rezervoara 3 bar
Prečnik 750 mm
Broj priključaka 4 pieces
Broj izlaza 5 pieces
Minimalna visina prostora 1823 mm