• Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
  • Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
  • Izuzetno efikasna PU izolacija
Zapremina 388 L
Neto težina 98 kg
Izolacija (čvrsti PU) 50 mm
Površina izmenjivača toplote S1 1.65 m²
Površina izmenjivača toplote S2 0.76 m²
Zapremina izmenjivača toplote S1 10 L
Zapremina izmenjivača toplote S2 4.6 L
Toplotni gubici ΔT 45K 91 W
Energetska klasa C
Maksimalna
radna temperatura
95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote 100 °C
Prečnik 750 mm