• Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
  • Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
  • Izuzetno efikasna PU izolacija
Zapremina 855 L
Neto težina 206 kg
Izolacija (čvrsti PU) 100 mm
Površina izmenjivača toplote S1 3.45 m²
Površina izmenjivača toplote S2 1.31
Zapremina izmenjivača toplote S1 31.3 L
Zapremina izmenjivača toplote S2 7.9 L
Toplotni gubici ΔT 45K 136 W
Energetska klasa C
Maksimalna
radna temperatura
95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote 110
Nazivni pritisak vodenog rezervoara 3 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote 6 bar
Prečnik 990 mm
Broj priključaka 4 pieces
Broj izlaza 5 pieces
Minimalna visina prostora 2155 mm