• Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote

  • Opcija za ugradnju do 4 termo senzora

  • Izuzetno efikasna PU izolacija

  • Izuzetno efikasna izmenjiva PU izolacija za modele iznad 500 l

Zapremina 472 L
Neto težina 123 kg
Izolacija (čvrsti PU) 50 mm
Površina izmenjivača toplote S1 2.25 m²
Površina izmenjivača toplote S2 1.04 m²
Zapremina izmenjivača toplote S1 13.7 L
Zapremina izmenjivača toplote S2 6.4 L
Toplotni gubici ΔT 45K 95 W
Energetska klasa C
Maksimalna
radna temperatura
95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote 110 °C
Prečnik 750 mm