• Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
  • Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
  • Izuzetno efikasna PU izolacija
Zapremina 283 L
Neto težina 80 kg
Izolacija (čvrsti PU) 50 mm
Površina izmenjivača toplote S1 1.45 m²
Zapremina izmenjivača toplote S1 8.8 L
Toplotni gubici ΔT 45K 68 W
Energetska klasa B
Maksimalna
radna temperatura
95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote 110 °C
Prečnik 650 mm