• Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
  • Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
  • Izuzetno efikasna PU izolacija za modele do 500 L

Zapremina 776 L
Neto težina 154 kg
Izolacija (čvrsti PU) 100 mm
Površina izmenjivača toplote S1 3.10 m²
Zapremina izmenjivača toplote S1 26.2 L
Toplotni gubici ΔT 45K 128 W
Energetska klasa C
Maksimalna
radna temperatura
95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote 110 °C
Prečnik 990 mm