• Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
  • Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
  • Izuzetno efikasna PU izolacija
Zapremina 195 L
Neto težina 55 kg
Izolacija (čvrsti PU) 50 mm
Površina izmenjivača toplote S1 0.96 m²
Zapremina izmenjivača toplote S1 5.8 L
Toplotni gubici ΔT 45K 59 W
Energetska klasa B
Maksimalna
radna temperatura
95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote 110
Nazivni pritisak vodenog rezervoara 3 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote 6 bar
Prečnik 600 mm
Broj priključaka 4 pieces
Broj izlaza 5 pieces
Минимална висина простора 1343 mm