Bojleri velike litraže za podnu montažu sa izmenjivačem toplote sa povećanom površinom

Bojleri velike litraže za podnu montažu sa izmenjivačem toplote sa povećanom površinom

Raspon uključuje modele od 200 do 500 litara. Dizajniran za upotrebu sa toplotnim pumpama (instalacije sa niskim temperaturama).

 

Vidite sve proizvode

Bojleri velike litraže za podnu montažu sa dvostruko uvijenim izmenjivačem toplote sa povećanom površinom

Raspon uključuje modele od 200 do 500 litara. Dvostruki spiralni izmenjivač toplote dizajniran je za rad sa toplotnim pumpama sa većim nazivnim izlazom (instalacije na niskoj temperaturi).

 

Vidite sve proizvode

Bojleri velike litraže za podnu montažu sa dvostruko uvijenim izmenjivačem toplote sa povećanom površinom
Bojleri velike litraže za podnu montažusa dva dvostruko uvijena izmenjivača toplote sa povećanom površinom

Bojleri velike litraže za podnu montažusa dva dvostruko uvijena izmenjivača toplote sa povećanom površinom

Raspon uključuje modele od 200 do 1000 litara. Dvostruki spiralni izmjenjivač toplote dizajniran je za rad sa toplotnim pumpama sa većim izlazom (instalacije na niskoj temperaturi). Drugi dvostruki spiralni izmjenjivač toplote dostupan je za dodatni izvor toplote (solarni, gasni kotao, kotao sa čvrstim gorivom).

 

Vidite sve proizvode