Kombinovani bojleri velike litraže za grejne sisteme i sanitarnu vruću vodu sa higijenskom serpentinom

Kombinovani bojleri velike litraže za grejne sisteme i sanitarnu vruću vodu sa higijenskom serpentinom

Spremnici sa ugrađenom higijenskom zavojnicom, u  kombinaciji  bafer rezervoara za grejanje i trenutnu proizvodnju tople vode za domaćinstvo. Asortiman uključuje modele sa volumenom od 500, 800 i 1000 litara.

 

Vidite sve proizvode

Kombinovani bojleri velike litraže za grejne sisteme i sanitarnu vruću vodu sa higijenskom serpentinom i izmenjivačem toplote

Kombinovani  podni rezervoari za  sisteme grejanja i proizvodnju tople vode za domaćinstvo sa higijenskom zavojnicom i bafer rezervoar za grejanje i trenutnu proizvodnju tople vode za domaćinstvo. Asortiman uključuje modele sa volumenom od 500, 800 i 1000 litara.

 

Vidite sve proizvode

Kombinovani bojleri velike litraže za grejne sisteme i sanitarnu vruću vodu sa higijenskom serpentinom i izmenjivačem toplote
Kombinovani bojleri velike litraže za grejne sisteme i sanitarnu vruću vodu sa higijenskom serpentinom i dva izmenjivača toplote

Kombinovani bojleri velike litraže za grejne sisteme i sanitarnu vruću vodu sa higijenskom serpentinom i dva izmenjivača toplote

Kombinovani  podni bafer rezervoari za  sisteme grejanja i proizvodnju tople vode sa higijenskom zavojnicom i dva izmjenjivača toplote. Rezervoari sa ugrađenom higijenskom zavojnicom i dva izmjenjivača toplote,  u kombinaciji  rezervoara za grejanje i trenutnu proizvodnju tople vode za domaćinstvo. Asortiman uključuje modele od 800 i 1000 litara.

 

Vidite sve proizvode